Actievoorwaarden winactie 10-jarig jubileum

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de loterij van Number 1 Voetbalreizen, die wordt gehouden wegens het 10-jarig bestaan maandag 4 september, die wordt georganiseerd door Football Travel Group, gevestigd te Volendam 1131 DH aan de Julianaweg 141 JJ.
 • Op de Actie zijn de onderhavige actievoorwaarden van toepassing (hierna: “Actievoorwaarden”). Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist Football Travel Group.
 • Football Travel Group behoudt zich het recht voor om te allen tijde de actie te beëindigen of de regels, prijs, actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Football Travel Group daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemers en/of Winnaar.
 • De Actie en/of Actievoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of aangepast worden. Indien hiervan sprake is wordt dit gecommuniceerd.

Deelname

 • Deelname is mogelijk tot en met zondag 3 september 2023 om 23:59
 • Minimale deelname voor deze winactie is 16 jaar
 • Deelname aan de Actie staat open voor iedereen
 • Aan de deelname van de Actie zijn geen directe kosten verbonden
 • Medewerkers van Football Travel Group zijn uitgesloten van deelname

Het Actiemechanisme

 • Een deelnemer neemt deel aan de actie door zich aan te melden via de directe link op de website van Number 1 Voetbalreizen
 • Bij aanmelding dient het volledige aanmeldformulier ingevuld te worden
 • Door middel van een loting zullen de winnaars bekend worden gemaakt via de social media-kanalen van Number 1 Voetbalreizen

Inhoud prijs

 • De deelnemers maken kans op de prijzen die worden benoemd in eerdere communicatie-uitingen; deze zijn niet inwisselbaar voor cash. Aan de prijs kunnen tevens geen rechten ontleend worden.
 • De prijzen zijn niet te combineren met afgeprijsde artikelen en/of andere acties.

Privacy

 • Football Travel Group deelt jouw gegevens nooit zonder je toestemming met externe partners of sponsoren